Grupę tworzą dzieci w wieku przedszkolnym (4 – 6 lat). 

 

Zajęcia to ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami Karate Oyama prowadzone w miłej 

atmosferze :-)

 

Tematyka zajęć i korzyści  płynące z trenowania Karate Oyama:

- nauka podstawowych technik Karate Oyama,

- ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną,

- zabawy ruchowe, integrujące i rozwijające różne cechy motoryczne,

- rozwijanie cech tj. szacunek, dyscyplina, punktualność, odpowiedzialność,

- kształcenie w dzieciach pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju i koncentracji, a także systematyczności i dbania o porządek.