Na zajęcia w tej grupie licznie pojawiają się zarówno kobiety jak i mężczyźni powyżej 16 roku życia. Ze względu na charakterystykę treningu (wysoka intensywność) zajęcia nie przekraczają czasu 60 minut. 

Treningi prowadzę na podstawie doświadczeń z dotychczasowej pracy szkoleniowej, a także doświadczeń wyniesionych z udziału

w różnego rodzaju zajęciach fitness.

Zajęcia przeznaczone są niemal dla każdego ponieważ w zależności od poziomu wytrenowania, każdy z uczestników wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości motorycznych. Warunkiem dopuszczającym do wzięcia udziału w treningu jest dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do udziału w takiej formie treningowej.

 

Przebieg treningu:

- wprowadzenie - omówienie i prezentacja wybranych ćwiczeń,

- rozgrzewka, która jest bardzo ważną oraz integralną częścią treningu, 

- część zasadnicza, którą stanowią zestawy odpowiednio dobranych ćwiczeń,

- rozciąganie i rozluźnienie.

 

Korzyści płynące z udziału w treningu:

- odstresowanie się i lepsze samopoczucie, 

- wysoka skuteczność eliminacji nadmiaru tkanki tłuszczowej bez jednoczesnej redukcji tkanki mięśniowej,

- wzmocnienie rożnych grup mięśni, 

- budowanie i rozwijanie wytrzymałości, szybkości i siły, 

- poprawa ogólnej kondycji, koordynacji ruchowej, skoczności, a także gibkości.

 

Sala wyposażona jest w maty fitness.